Pravidlá

Pravidlá stránky mince-medaily.com

 • Registrácia užívateľov na stránke mince-medaily.com je bezplatná. K registrácii je potrebná len funkčná e-mailová adresa.
 • Pri registrácii je potrebné si nárokovať vykanie pridaním výkričníku za meno-Nick, v opačnom prípade užívateľ súhlasí so zaužitým pravidlom, že sa na serveri mince-medaily.com tyká
 • Prevádzkovateľ nevyžaduje a nespracúva žiadne Vaše osobné údaje.
 • Webová stránka mince-medaily.com umožňuje registrovaným užívateľom bezplatne prispievať svojimi príspevkami do diskusného fóra.
 • Registrovaní užívatelia môžu taktiež bezplatne zverejňovať inzeráty – predaj, dopyt, ocenenie v sekcii “BURZA”.
 •  V iných sekciách je pridávanie takýchto inzerátov zakázané.
 • Užívateľom je zakázané inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Môžu tak konať len s predošlým súhlasom prevádzkovateľa webovej stránky mince-medaily.com
 • Prevádzkovateľ stránky mince-medaily.com si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny
 • v obsahu užívateľmi vložených príspevkov a inzerátov (ponuka, dopyt, ocenenie) v prípade:
  – ak sú v rozpore s dobrými mravmi
  – v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky či EU
 • V krajnom prípade má prevádzkovateľ právo príspevok alebo inzerát úplne vymazať.
 • Užívateľ berie na vedomie, že vkladanie textových, obrazových a zvukových príspevkov na webe mince-medaily.com vyžaduje dôsledné dodržiavanie Autorského zákona (Zákon č.618/2003 Z.z. v z.n.p.) a podľa toho sa užívateľ správa.
 • Na stránke mince-medaily.com je striktne zakázaná propagácia extremistického materiálu v zmysle Trestného zákona (§ 422 a nasled., ako aj § 130).
 • Pri vkladaní inzerátov na predaj je potrebné uviesť pravdivé informácie, nezatajovať informácie, ktoré by mohli uviesť kupujúceho do omylu, dôsledkom čoho by mu vznikla škoda na majetku.
 • V prípade, že bude zistený zámer predávajúceho oklamať kupujúceho alebo ho uviesť do omylu, bude tento zámer potrestaný zákazom predaja, alebo zrušením a zákazom registrácie.
 • Komunikácia medzi užívateľmi v sekcii “BURZA” funguje na princípe výmeny kontaktov medzi dvomi stranami – e-mail, telefón atď.
 • V sekcii “BURZA” je povolené komentovanie vložených inzerátov s dôrazom na slušnosť a odbornosť komentárov. Nie je dovolené osočovanie a osobné útoky na iných užívateľov!

Napriek vyššie uvedenému prevádzkovateľ tohto webu nenesie žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruku za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie alebo zaplatenie materiálu, ktorý je v sekcii “BURZA” vystavený. Prevádzkovateľ nevstupuje do prípadných obchodných transakcií medzi jednotlivými užívateľmi a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú v súvislosti s využívaním služieb mince-medaily.com. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov na webe mince-medaily.com ani za spôsob akým služby využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.