10€ Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote

10 eur Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Plánovaný termín emisie: 13. február 2017 MINCOVŇA KREMNICA

Nominálna hodnota: 10 Eur

Materiál: Ag 900/1000

                    Cu 100/1000

Hmotnosť: 18g

Priemer: 34mm

Hrana: Nápis do hĺbky – WORLD HERITAGE – PATRIMOINE MONDIAL

Náklad: v bežnom vyhotovení: 3 100 mincí
v proof vyhotovení: 5 700 mincí

Líc: Na líci sú zobrazené stalagmity z jaskyne Domica, zvislé stalaktity a brká z Gombaseckej jaskyne a vpravo dole aragonitový útvar z Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Hodnotu a monumentálnosť jaskýň Slovenské krasu metaforicky charakterizuje prvok chrámovej architektúry – gotický oblúk. V pravej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. V spodnej časti je názov štátu SLOVENSKO a pod ním je letopočet 2017. Nad štátnym znakom je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO.

Rub: Na rube mince je zobrazený kvapľový útvar z Krásnohorskej jaskyne doplnený vzácnymi jaskynnými živočíchmi – šťúrovkou, krivákom jaskynným a netopierom. Pri hornom okraji mincového poľa je v opise text JASKYNE SLOVENSKÉHO KRASU a pod ním text SVETOVÉ PRÍRODNÉ DEDIČSTVO. Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Branislava Ronaia BR sú v pravej spodnej časti mincového poľa.

10€ Svetové prírodné dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu

10€ Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

10€ Svetové prírodné dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu

10€ Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Autor výtvarného návrhu: Branislav Ronai

Rytec: Filip Čerťaský

Cena NBS: BK – 20 Eur, Proof – 24,50 Eur

Zdroj: www.nbs.sk

  1. 9. februára 2017

    […] Viac informácií o uvedenej minci môžte nájsť v samostatnej téme. […]

Pridaj komentár