10€ Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu – prvý deň predaja

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Mincovňa Kremnica, š.p.,

Vás srdečne pozývajú na prvý deň predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 10 euro s motívom „Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu“

Kedy a kde?

13. februára 2017 o 14:00 hod. v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

10 eur Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

10 eur Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Minca pripomína najväčšie krasové územie v strednej Európe s najväčším počtom jaskýň a priepastí. Jaskyne predstavujú výnimočný príklad stále trvajúcich geologických procesov a významných geomorfologických javov.

10 eur Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

10 eur Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Viac informácií o uvedenej minci môžte nájsť v samostatnej téme.

 

Zdroj:

www.mint.sk

www.nbs.sk

 

Pridaj komentár