Mária Terézia – Platidlá – DIEL č. 1

Mária Terézia sa narodila 13. mája 1717 o pol ôsmej ráno vo viedenskom Hofburgu.
Ešte v ten istý deň pokrstená menami Mária Terézia Walburga Amália Kristína.

Arcivojvoda Leopold Ján – ako jediný syn Karola VI. a Alžbety Kristíny Brunšvicko-Wolffenbüttelskej (rodičia Márie Terézie), zomrel krátko po narodení v roku 1716. V roku 1713 Karol VI. tzv. pragmatickú sankciu, v ktorej nariadil nedeliteľnosť monarchie. Toto nariadenie znamenalo, že v prípade ak neexistoval nástupca po meči, povolil nástupcu po praslici. Preto Mária Terézia ako najstaršia dcéra získala právo neskôr nastúpiť na kráľovský trón.

Zo života

Mária Terézia sa rada vzdelávala a tiež sa venovala hudbe, tancu, ale aj maľovaniu.

O jej výchovu sa starali z počiatku jezuiti, vďaka ktorým získala dobré vzdelanie.

Hovorila niekoľkými jazykmi. Nemecky, latinsky, španielsky, francúzsky, taliansky, ale česky a maďarsky sa nikdy nenaučila.

So svojím budúcim manželom Františkom Štefanom Lotrinským sa spoznala už ako 6 ročná na viedenskom dvore.

Mária Terézia a František Štefan Lotrinský sa zosobášili 12. februára 1736 vo viedenskom augustiánskom kostole. Táto svadba znamenala vznik Habsbursko – Lotrínskej dynastie. Postupne splodili až 16 detí.

Korunovácia Márie Terézie za Uhorskú kráľovnú sa uskutočnila v Bratislave ( Prešporok, Pozsóny ) 25. júna 1741.

mária terézia

Korunovaná bola v Dóme  sv. Martina. Do pravej ruky dostala žezlo, do ľavej krajinské jablko a na hlavu svätoštefanskú korunu ako symbol moci. Korunovácia prebehla za spoluúčinkovania palatínov – Imreho Esterházyho a Jánosa Pálffyho. Stavy počas vzdávania holdu kráľovnej ju oslovovali menom domina et rex, čiže „naša kráľovná a kráľ“. Korunovačná omša trvala veľmi dlho, dokonca až niekoľko hodín. Prítomní trikrát zvolali: „Vivat Rex!”Nech žije kráľ! a zaznelo tedeum. Kráľovná bola potom kočom odvezená na korunovačný pahorok pri brehu Dunaja. Posledný člen sprievodu rozhadzoval mince/korunovačné žetóny okolostojacemu ľudu, ktorý volal na slávu kráľovnej. Podľa starobylého zvyku nová kráľovná vystúpila na koni na vrch pahorka a zložila prísahu na ochranu krajiny symbolickým švihnutím meča na štyri svetové strany. Kráľovná si už teraz mohla byť istá vo vernosti Uhorska.

mária teréziamária terézia

Mária Terézia dostala od uhorských stavov korunovačný dar. Tvorilo ho 100 000 zlatých dukátov.

Pri preberaní moci ako 24 ročná, nemala vôbec ľahkú úlohu, pretože zdedila nejednotnú, zaostalú, ekonomicky a vojensky slabú monarchiu.

Mária Terézia bola jediná žena – kráľovná na českom tróne. Korunovácie sa konala dňa 12. mája 1743 v chráme sv. Víta v Prahe.

mária terézia

mária terézia

mária terézia

mária terézia

Čechy jej k srdcu veľmi neprirástli, pravdepodobne kvôli zrade českej šľachty v počiatkoch jej vlády.

Jej celý titul bol Mária Terézia, cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, Kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska.

Mária Terézia – potomkovia:

Mária Alžběta
Márie Anna
Mária Karolína
Josef II.
Mária Kristína (Mimi)
Mária Alžběta
Karel Josef
Mária Amália
Peter Leopold
Mária Karolina
Johana Gabriela
Mária Josefa
Marie Karolina
Ferdinand Karel Antonín
Mária Antoinetta
Maximilián František
…pokračovanie nabudúce :)

 

Römisch Deutsches Reich Maria Theresia 1740 – 1780
Bronzemedaille 1743, auf die Böhmische Krönung in Prag
mária terézia
Vyvolávacia cena: 300 Eur
Römisch Deutsches Reich Maria Theresia 1740 – 1780
5 Dukat 1741, von Donner, auf die Krönung zur ungarischen Königin
mária terézia
Vyvolávacia cena: 5000 Eur

Zdroje:

madari.sk

minulosť.org

sixbid.com

  1. 24. novembra 2015

    […] v Bratislave 25. júna 1741. Viac zaujímavostí a nielen z korunovácie sa dočítate v 1. dieli Platidlá počas vlády Márie Terézie, ktorý je umiestnený v sekcii […]

  2. 13. októbra 2016

    […] Márie Terézie sme nedávno venovali samostatnú pozornosť, rozdelené sú do 3 článkov: 1 článok, 2 článok, 3 článok […]

Pridaj komentár